مانیتور کیفیت هوا برای اندازه گیری CO2، دما و رطوبت

یک استعلام بگذارید

می‌توانید پیام خود را اینجا بگذارید، ما فوراً برای شما ایمیل ارسال می‌کنیم.

  • قابل حمل
  • تشخیص دی اکسید کربن (CO2)
  • دما را تشخیص می دهد
  • رطوبت را تشخیص می دهد