سنسور جریان گاز F1013

یک استعلام بگذارید

می‌توانید پیام خود را اینجا بگذارید، ما فوراً برای شما ایمیل ارسال می‌کنیم.

  • * جدیدترین فناوری تراشه سنسور MEMS
  • * دقت بالا، پاسخ سریع، تکرار خوب
  • *تشخیص دقیق جریان میکرو
  • *به طور کامل کالیبره شده و دما جبران شده است